• Gratis afhalen en terugbrengen
  • Veilig betalen
  • Gratis verzending vanaf €24,99

Euro Shoe Group onderneemt verantwoordMVO infographic

 

Euro Shoe Group (Bristol, Avance & Shoe Discount) streeft ernaar om haar klanten een eerlijk product aan een eerlijke prijs aan te bieden met aandacht voor mens en milieu. Concreet betekent dit dat we allerlei initiatieven nemen om duurzaam te ondernemen in de volledige toeleveringsketen, van inkoop tot distributie. Zo werd er binnen Euro Shoe Group een werkgroep MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) opgericht die waakt over de uitvoering van ons MVO beleid. Ook zijn we aangesloten bij brancheverenigingen zoals het VGS in Nederland (Vereniging Grootwinkelbedrijf Schoenen) waar verschillende stakeholders uit de sector geregeld samenkomen om hun ervaringen inzake MVO met elkaar te delen en te bespreken.

MVO: waarom?

Euro Shoe Group

Bedrijfsvoering voor Euro Shoe Group gaat verder dan het maken van winst of het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. Als bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat we een impact hebben op de samenleving en dat het dus ook onze morele plicht en verantwoordelijkheid is om een positieve bijdrage te leveren die verder gaat dan tewerkstelling. Door het consequent uitdragen van onze waarden naar de stakeholders hopen wij daarenboven mee te werken aan de verdere ontwikkeling van onze maatschappij.

De waarden die Euro Shoe Group hoog in het vaandel draagt:
- Vertrouwen
- Samenwerken voor het groter belang
Verantwoordelijkheid nemen
- Uitdagen tot groei en ontwikkeling
- Transparantie.


INKOOP

Arbeidsomstandigheden

Euro Shoe Group waakt er nauwlettend over dat de artikelen die u bij ons koopt op een ethisch verantwoorde manier geproduceerd worden. We proberen dan ook uit te sluiten dat er kinderarbeid te pas komt aan de productie van onze artikelen. Zo zijn onze leveranciers verplicht een “No Child Labour” verklaring te ondertekenen en is er onze “Code of Conduct”.

Ook hebben we onze Quality Control partner in het Verre Oosten opdracht gegeven om, naast de bewaking van de kwaliteit van de goederen die wij in het Verre Oosten laten maken, ook de tewerkstellingsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te controleren.

Bovendien zijn onze inkopers regelmatig aanwezig in de landen van productie, zowel om aan te kopen, maar ook om persoonlijk toe te zien op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar we mee samenwerken.

Al onze leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd en nieuwe leveranciers worden, alvorens wij met hen in zee gaan, volledig gescreend op hun gedrag als betrouwbare zakenpartner. In 2014 is Euro Shoe Group lid geworden van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) (http://www.bsci-intl.org), dat zich inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. We implementeren de gemeenschappelijke gedragscode van het BSCI bij onze leveranciers die gebaseerd is op internationaal aanvaarde richtlijnen zoals de Conventies van de International Labor Organisation (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

We tekenden eveneens het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Dit akkoord heeft als doel te zorgen voor structurele verbeteringen op het gebied van veiligheid in de fabrieken in Bangladesh. Het is een bindend contract tussen kledingmerken, internationale en Bengaalse vakbonden en NGO’s en stelt een kader voor onafhankelijke en transparante fabrieksinspecties, reparaties en verbeteringen van onveilige werkplekken. 

Chemische stoffen

Inkoop

Wij verlangen van onze leveranciers dat onze producten volledig in lijn zijn met de Europese wetgeving voor Chemische stoffen, genaamd REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Dit betekent dat er geen zorgwekkende chemische stoffen in onze goederen mogen voorkomen die uw gezondheid of die van de medewerkers tijdens het productie- en distributieproces kunnen schaden. Zowel het milieu in het land van productie, als hier bij ons, de Benelux, zijn hier mee gebaat. Wij volgen continu de berichtgeving van het ECHA (European Chemical Agency) en zorgen voor regelmatig overleg met onze leveranciers en opleiding van onze inkopers indien nodig. Wij verbieden onze leveranciers om bepaalde chemische stoffen te gebruiken, wij vragen op regelmatige basis attesten op in verband met de productsamenstelling en zorgen indien nodig voor aanvullende laboratoriumonderzoeken. Wij verzorgen ook de noodzakelijke informatiedoorstroming naar onze klanten, indien hierom wordt verzocht.

Dieren

Onze artikelen zijn bontvrij. Wij kiezen er principieel én officieel voor om uitsluitend nepbont te gebruiken en hebben in 2012 de Bontvrij-verklaring getekend in Nederland.

Na het zien van de schokkende undercoverreportage in november 2013 van PETA over het dierenleed op Chinese angoraboerderijen beslisten wij om geen artikelen met angorawol meer in te kopen. In de collectie die op dat moment in de winkels lag, vonden wij slechts twee artikelen met angorawol terug. Deze werden onmiddellijk uit de winkelrekken gehaald. Hiermee willen we duidelijk maken dat we geen dierenleed tolereren. 


DISTRIBUTIE & MARKETING

Distributie
WagenparkMeer dan de helft van de ingevoerde goederen worden verder per zeecontainer vanuit Antwerpen, met het binnenschip, vervoerd naar ons distributiecentrum te Beringen. Scheepsverkeer zorgt voor aanzienlijk minder CO2- uitstoot in vergelijking met wegtransport. De motoren van de vrachtwagens van onze partner-distributeur, de firma Jan De Rijk, beantwoorden voor de uitstoot aan de Euro 5-norm. Hun laadruimten werden speciaal aangekleed om een geluidsarm laad- en losproces te krijgen, met een minimum aan hinder en optimale veiligheid. Bij de uitbouw van het wagenpark van onze medewerkers is er alle aandacht voor de beperking van de emissie van broeikasgassen.

 


Verpakking

Om uw schoenen en kleding in optimale conditie te houden tijdens het transport wordt er papier, plastic of een andere opvulling/verpakking gebruikt. Hiervoor vragen wij aan onze leveranciers om de Europese richtlijn 94/62/EG betreffende Verpakking en Verpakkingsafval te willen volgen. Deze richtlijn stipuleert 3 essentiële eisen waaraan wij dienen te voldoen:

  1. beperking van het gewicht en het volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven;
  2. beperking tot een minimum van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en materialen als bestanddeel van verpakkingsmateriaal of van de verpakkingscomponenten;
  3. ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen.

Euro Shoe Group is tevens aangesloten bij Fost Plus, een organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. In Nederland zijn we aangesloten bij het “Afvalfonds Verpakkingen”, die hetzelfde doel nastreeft. Hierdoor kan de uitstoot van CO2 ongeveer met 1000 ton/jaar verminderd worden.

Het bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal evenwel, wordt door het winkelpersoneel zelf verzameld en terug naar het hoofdkantoor gestuurd. Daar zorgen wij voor de sortering en komen de materialen in het recyclagecircuit terecht. Uiteindelijk zullen zij opnieuw nuttig gebruikt kunnen worden.

Enkele cijfers van gerecycleerde bedrijfsmatige verpakkingen op jaarbasis:

               Papier & karton       Plastic

2011       2022,2 ton               56,3 ton
2012       1726 ton
                  47,9 ton
2013       1340 ton                  22 ton

Ook andere afvalstoffen worden grondig verzameld, gesorteerd en opgehaald in de hoofdzetel van ons bedrijf. Zo krijgen wij uiteindelijk 13 verschillende fracties, klaar voor recyclage.

Draagtassen

De draagtassen die u in onze winkels ontvangt, dragen het ecoLoop label. Dit betekent dat zij vervaardigd zijn uit 80% gerecycleerd materiaal. Bovendien komt er bij de productie van deze draagtassen 60% minder CO2 vrij en zijn ze op hun beurt 100% recycleerbaar!

Folders

FSCOnze folders worden op papier met FSC-label gedrukt. FSC is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos.

Het FSC label garandeert de verantwoorde oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument.

Door onze aansluiting bij het “Interventiefonds oud papier” steunen wij ook de inzameling en recyclage van de folders.

 


Energie

Zowel in ons centraal distributiemagazijn, in onze kantoren, als in onze filialen proberen we zo zuinig mogelijk om te springen met energie. In 2015 worden al onze winkels uitgerust met een meetsysteem waardoor we energieverspilling zullen kunnen detecteren en terugschroeven.


GOEDE DOELEN

Make-A-Wish Nederland
Bristol steunt sinds 2013 Make-A-Wish Nederland, een professionele vrijwilligersorganisatie die wensen vervult van kinderen met een levensbedreigende ziekte. In alle Bristol filialen worden artikelen verkocht (T-shirts, sokken en nagellakjes) waarvan de opbrengst naar Make-A-Wish Nederland gaat. Zo zorgen we er samen met onze klanten voor dat honderden zieke kinderen de dag van hun leven kunnen beleven! Meer info op www.makeawishnederland.org

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen en laat ze sporten bij een sportvereniging. Alle kinderen moeten kunnen sporten, dus betaalt het Jeugdsportfonds de contributie, kleding en eventuele sportattributen voor hen die zich dat niet kunnen veroorloven. De sportartikelen kunnen door deze kinderen d.m.v. een waardebon worden aangeschaft bij Bristol. Wij geven het Jeugdsportfonds een mooie korting op de aankoop van deze waardebonnen zodat er nog meer budget naar minderbedeelde kinderen kan gaan. Meer info op www.jeugdsportfonds.nl

 

Stichting Vanaudenhove

 De familie Vanaudenhove, oprichters van Euro Shoe Group, steunt al sinds 2002 sociale projecten en organisaties uit de brede omgeving van Diest, de stad waar de allereerste schoenenwinkel van Euro Shoe Group in 1925 zijn deuren opende.

Het Laevers-fonds

Euro Shoe Group steunt het Laevers-fonds van de KULeuven. Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van onderzoek dat bijdraagt tot de ontwikkeling van genezing van ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose). ALS is een zware degeneratieve aandoening van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen. Meer info op http://www.kuleuven.be/mecenaat/Fondsen/geneeskunde/laevers.html.